Historiek

Oprichting Wandelclub :       “NOORDERGOUW”

Toen ik vernam dat BRAWAC (Brasschaatse Wandelclub)(V.W. J.L.) op het einde van 1993 hun activiteiten zouden stopzetten en de andere Brasschaatseclub »KaartseWandelclub »lid van(V. W.F.) bijna geen leden meer bezat, dacht ik eraan om een nieuwe club te stichten. Bij V.W.J.L. nu (AKTTVIA) nam ik inlichtingen. Eind september vroeg ik aan enkele mensen of ze iets voelden om in het bestuur te komen. Wij hielden een vergadering bij ons thuis met volgende personen : Dielen Mariette ,Roger Mariën(+),Hugo Dielen Francois De Mey en ik zelf.Alle papieren werden aan V. W. J.L.verzonden. Wij werden aangenomen als wandelclub op 8 oktober 1993 onder STAMNUMMER Nr.315. Het bestuur werd als volgt samengesteld : Voorzitter : Van de Poel Gustaf – Secretaresse :Dielen Mariette – Penningmeester : Marien Roger – Materiaalmeester :Dielen Hugo – De Mey François haakte af. Ter vervanging kwam Dielen Danny als parkoermeester. We starten met 20 leden .Het aantal leden liep op en af, tot 211 ingeschrevenen.

Volgende leden maakten later nog deel uit van het bestuur : Truyens Jos -Lesuisse Alfons – Wolters van der Wey Jean-Luc – Eysackers Wilfried – Negers Roger -Gerris Rita – Wagemans Willy.

Onze eerste wandeling was in Gooreind (Wuustwezel) op aanraden van Fr. De Mey in januari 1994 met start in de Zusterschool en controleposten in Openbare Biblioteek en terrrein van Gooreind V. V.. Wij mochten op onze première « Wintertocht» 923 wandelaars inschrijven, wat voor een nieuwe club toch bemoedigend was. Verder hadden wij dat jaar nog 2 wandeltochten half juli te Brasschaat(Parkentocht) in « d’Oude Kerk »en eind september te Mariaburg in (G.I.B.Brasschaat) onze Katerheidemolentocht.Deze werd later vervangen door de Poldertocht. Op 1 januari 1998 stapte onze club over naar het V.W.F. en verkregen we daar het Stamnummer A 047.

In 1994 brachten wij het clubbladje »De Wandelvriend » in omloop. Het verscheen om de twee maanden.

Na 11 jaar achte de voorzitter het voldoende (om gezondheidsredenen) en op 1 januari 2005 kwam er een gedeeltelijk nieuw en hoopvol bestuur aan het roer. Die de club omvormde tot een vzw.

*

Vanaf 1 januari 2016 is de samensmelting van de Vlaamse Wandelbonden een feit en gaan ze gezamenlijk door het leven als “Wandelsport Vlaanderen“.     Nu vullen we ons nieuwe lidnummer in,   nl.  “1047”.

 *

*

De huidige benaming is “WANDELCLUB NOORDERGOUW VZW”.

De maatschappelijke zetel : Claesstraat 19, 2930 Brasschaat

Lid  Wandelsport Vlaanderen :    1047

 

Scroll naar boven