Historiek

Oprichting Wandelclub: "NOORDERGOUW"

logo noordergouw

Toen ik vernam dat Brawac (Brasschaatse Wandelclub)(V.W.J.L. Vlaamse Wandel en Jogging Liga) op het einde van 1993 hun activiteiten zouden stopzetten en de andere Brasschaatse club “Kaartse Wandelclub” lid van (V.W.F. Vlaamse Wandelferatie) bijna geen leden meer bezat, dacht ik eraan om een nieuwe club te stichten.

Bij V.W.J.L. nu AKTIVIA nam ik inlichtingen. Eind september vroeg ik aan enkele mensen of ze iets voelden om in het bestuur te komen. Wij hielden een vergadering bij ons thuis met volgende personen: Dielen Mariette, Roger Mariën (†), Hugo Dielen, Francois De Mey en ik zelf. Alle papieren werden aan V.W.J.L. verzonden. Wij werden aangenomen als wandelclub op 8 oktober 1993 onder STAMNUMMER  315. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Voorzitter: Van de Poel Gustaf, Secretaresse: Dielen Mariette – Penningmeester: Marien Roger – Materiaalmeester: Dielen Hugo – De Mey François haakte af. Ter vervanging kwam Dielen Danny als parcoursmeester. We starten met 20 leden. Het aantal leden liep op en af tot 211 ingeschrevenen.

Volgende leden maakten later nog deel uit van het bestuur: Truyens Jos, Lesuisse Alfons, Wolters van der Wey Jean – Luc, Eysackers Wilfried, Negers Roger, Gerris Rita en Wagemans Willy.

Onze eerste wandeling was in Gooreind (Wuustwezel) op aanraden van Fr. De Mey in januari 1994 met start in de Zusterschool en controleposten in Openbare Biblioteek en terrrein van Gooreind V. V.. Wij mochten op onze première  “Wintertocht” 923 wandelaars inschrijven, wat voor een nieuwe club toch bemoedigend was. Verder hadden wij dat jaar nog 2 wandeltochten: half juli te Brasschaat (Parkentocht) in zaal “d’Oude Kerk” en eind september te Mariaburg in (G.I.B.Brasschaat) onze “Katerheidemolentocht”. Deze werd later vervangen door de Poldertocht.
Op 1 januari 1998 stapte onze club over naar het V.W.F. (Vlaamse Wandelen Federatie) en verkregen daar het Stamnummer A 047.

In 1994 brachten wij het clubbladje “De Wandelvriend” in omloop. Het verscheen om de twee maanden.

Na 11 jaar achtte de voorzitter het voldoende (om gezondheidsredenen) en op 1 januari 2005 kwam er een gedeeltelijk nieuw en hoopvol bestuur aan het roer. Die de club omvormde tot een vzw.

Vanaf 1 januari 2016 is de samensmelting van de Vlaamse Wandelbonden een feit en gaan ze gezamenlijk door het leven als “Wandelsport Vlaanderen“.  Nu vullen we ons nieuwe lidnummer in nl. “1047”.

De huidige benaming is “WANDELCLUB NOORDERGOUW VZW”.

De maatschappelijke zetel: Claesstraat 19 – 2930 Brasschaat  

Lid Wandelsport Vlaanderen: 1047

wandelsport vlaanderen
Scroll naar boven