Nieuwsberichten

Bericht van het bestuur

– De wintertocht in Gooreind wordt geannuleerd wegens de Covid-19. Deze wordt vervangen door een alternatieve winterwandeltocht. ( drie aparte lussen ).

lus 1 – domein Koch :- afstand 6.8  km

lus 2 – West Beersgat en de Franciscanessen : afstand 10.6 km lus 3 – Pastoorsbos en het Noordheuvel : afstand 13.8 km.

Deze afgepijlde wandeling kan bewandeld worden van vrijdag 29 januari 2021 t/m  zondag 28 februari 2021.

Alvast bedankt en hou het gezond.

Wandelen in Merksplas.

De Kerstwandelingen in Merksplas, gaan dit jaar niet door.

De toeristische dienst van Merksplas heeft een alternatief voorzien.

Organisatie en info : www.toerismemerksplas.be

Wandelinitiatief van de Stroberen

De Stroboeren zullen in Wuustwezel, twee tijdelijke omlopen (6 en 15km) afpijlen.

Vertrek : Café De Bijl, Dorpstraat 97, Wuustwezel (bij de kerk)

Deze omlopen zijn bechikbaar van 1 tot 30 november 2020

                                                                                                     

Wandelvierdaagse

Naar Mettendorf van 22 tot 25 oktober 2020

We verzamelen tussen 14 en 17 uur in de bar van het hotel. We rijden met eigen vervoer, dus spreek goed af met elkaar, wie met wie meerijdt. Dit maakt de rit aangenamer en best betaalbaar voor iedereen. We verblijven er van donderdagavond tot en met het ontbijt op zondag in HP.  We proberen minstens 2 stevige wandelingen te organiseren. De wandelingen gebeuren in groep in een aanvaardbaar tempo voor elke deelnemer ! Er is geen animatie zoals in april ! Iedereen die op de vorige wandel4-daagse heeft ingeschreven wordt via mail gevraagd het voorschot te storten . De afspraken omtrent de middagmalen worden ter plaatse besproken. de club doet geen enkele tegemoetkoming op dit verblijf.

Woordje van de voorzitter !

Lieve leden,

Vanuit mijn “kot” hou ik me bezig met werkjes die er anders niet of misschien wat later van komen. Tussen die werken door sta je daar dan plots aan je familie , vrienden en jawel leden van onze wandelclub te denken.
Door deze bizarre coronatoestanden zien elkaar veel minder dan voorzien. Het clubfeest , de wandelvierdaagse in Duitsland , de driemaandelijkse clubwandeling en onze 1é grenstocht zijn inmiddels al afgelast door dat kleine onzichtbare virus. Hoe gaat het in feite met jullie? Is de gezondheid nog goed ,kunnen jullie je wat bezig houden , is de eenzaamheid niet te groot , ben je nog aan het werk , hoe stelt jullie gezinnetje en de familie het ? Het zijn enkele van de vele vragen die je je kan stellen. Ik hoop dat iedereen zich aan de vooropgestelde basismaatregelen kan houden want die zijn toch wel belangrijk. Als we dit met z’n allen respecteren denk ik wel dat we er door geraken.
Lieve mensen, laat eens iets weten hoe dat jullie het stellen want uiteindelijk zijn wij , leden van de wandelclub Noordergouw , toch één grote familie en geven we om elkaar.
Hieronder kan je nog een mooie tekst vinden . Hou jullie sterk , verzorg jullie , hou het veilig en gebruik je gezond verstand betreffende de maatregelen.
We zien jullie hopelijk zo vlug mogelijk zodat we op een veilige manier kunnen bijpraten.
Het was Maart 2020.  Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief . Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk , anderen moesten elkaar omhelzen , kussen of een hand geven was ineens een bedreiging . Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren , dat was afschuwelijk  .In de supermarkt waren allerlei schappen leeg ,allerlei leuke dingen gingen niet meer door , daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat het weer kon . Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was .
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…. .Er was isolatie , ziekte en….  Toen werd de angst pas echt !!  En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…    En de werken duurden ineens veel langer….  En iedereen hoopte dat er niet nog meer strenge maatregelen zouden volgen….  De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
Vele sportieve groeten,
Vanwege uw voorzitter en het voltallige bestuur van WK Noordergouw.

Mededeling Wandelsport Vlaanderen vzw

De Veiligheidsraad heeft beslist, dat alle beroeps- en amateursporten verboden blijven tot 31 juli. Daarom zullen alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw worden geannuleerd tot en met 31 juli 2020. De clubs mogen gratis annuleren tot en met 31 augustus 2020.

Weet ook dat , als wandeltochten opnieuw zullen ogen doorgaan, de clubs extra maatregelen zullen moeten nemen inzake de hygiëne en afstandsregelingen.

 

AKTIVITEITEN 2020

Nieuws vanuit het bestuur !

Beste leden,
Vanaf dit jaar gaan we 4x per jaar een vrije wandeling organiseren op een donderdag- of een vrijdagnamiddag. De afstand zal tussen de 10 km en de 15km zijn. Elk lid , familielid of vrienden (van onze leden) kunnen gratis meewandelen. Het is de bedoeling via deze weg de sfeer onder onze leden familiaal te houden en ook nieuwe leden aan te werven. De nieuwelingen kunnen zo de sfeer opsnuiven van onze wandelclub.
De wandelingen zijn onder leiding van onze parcoursmeester Louis Pacquee – GSM 0492/085718. We wandelen in Brasschaat , omliggende gemeenten en soms iets verder. Op een vooraf besproken plaats en uur vertrekken we steeds stipt op tijd. Je hoeft dus niet op voorhand in te schrijven , je komt gewoon naar de vertrekplaats om dan op het afgesproken uur te vertrekken. De wandelsnelheid zal steeds aangepast worden aan de groep.
Alle leden zijn verzekerd via onze wandelbond WSVL en de niet-leden via hun mutualiteit. Er zal steeds een tussenstop ingepland worden om iets te drinken (op eigen kosten) en het toilet te bezoeken. Spijtig genoeg kunnen we geen honden toelaten op deze wandelingen ! De nodige info zal verschijnen op onze website www.wknoordergouw.be , onze facebook-pagina en ons clubblad “Wandelvriend”. Onze leden die over een é-mailadres beschikken worden via deze weg ook ingelicht.
Volgende groepswandelingen op donderdagen , 17 December 2020.

 De volledige info vindt je in ons clubblad.