Nieuwsberichten

Bericht van het bestuur

Aan alle leden en verder aan iedereen die WK Noordergouw Brasschaat een warm hart toedraagt,

We leven op dit moment in een onzekere en turbulente tijd. Zojuist zijn de landelijke maatregelen strenger geworden en verlengd tot 13 december 2020. Waar het begonnen is weten we intussen allemaal , maar waar het zal eindigen weet niemand.

Mijn medeleven gaat in de eerste plaats uit naar al die mensen die door het virus zijn getroffen en naar al die families waar reeds slachtoffers te betreuren zijn. Laten we daar overigens niet bij vergeten dat we binnen de club ook nog mensen hebben , jong en oud , waar we ons , los van het coronavirus ernstig zorgen over maken.

Daar staat tegenover dat we trots zijn op al die mensen in de vitale beroepen die onze samenleving draaiende houden. Medische specialisten en alle andere mensen in de zorg , schoonmakers , vakkenvullers en anderen , zij allemaal verdienen ons grootste respect.

Afgezien tegen alles wat er gebeurt en wat er nog gaat gebeuren neemt sport maar een bescheiden plaats in. Hoewel ik mij erop betrap dat ik het wel degelijk mis.Ik dacht altijd dat ik niet zoveel aandacht aan sport besteedde , maar nu het er in de actualiteit zoveel minder is , valt het mij heel erg op.

Voor vele wandelclubs en ook voor WK Noordergouw breken spannende tijden aan. Ik denk dat we nog lang moeten wachten alvorens er nog financieel haalbare wandelingen kunnen worden georganiseerd Het verbruik in de startzalen en de controleposten zijn nu eenmaal de voornaamste bron van inkomsten voor een club. Onze vaste kosten gaan natuurlijk gewoon door. Spijtig genoeg is er voor onze wandelclub geen enkele financiële vorm van ondersteuning vanwege de overheid. We hopen in de eerste plaats van harte dat onze leden en sponsoren de club blijven ondersteunen.

Ik hoop hierbij dat we met elkaar in staat zijn ons aan de corona-maatregelen te houden en dat we elkaar binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer op onze georganiseerde clubwandelingen kunnen ontmoeten. 

Raadpleeg verder ons clubblad en de site www.wknoordergouw.be om meerdere opvolgbare info te vinden.

Hou het gezond !

Namens uw voorzitter en het bestuur.

Wandelinitiatief van de Stroberen

De Stroboeren zullen in Wuustwezel, twee tijdelijke omlopen (6 en 15km) afpijlen.

Vertrek : Café De Bijl, Dorpstraat 97, Wuustwezel (bij de kerk)

Deze omlopen zijn bechikbaar van 1 tot 30 november 2020

                                                                                                     

Wandelvierdaagse

Naar Mettendorf van 22 tot 25 oktober 2020

We verzamelen tussen 14 en 17 uur in de bar van het hotel. We rijden met eigen vervoer, dus spreek goed af met elkaar, wie met wie meerijdt. Dit maakt de rit aangenamer en best betaalbaar voor iedereen. We verblijven er van donderdagavond tot en met het ontbijt op zondag in HP.  We proberen minstens 2 stevige wandelingen te organiseren. De wandelingen gebeuren in groep in een aanvaardbaar tempo voor elke deelnemer ! Er is geen animatie zoals in april ! Iedereen die op de vorige wandel4-daagse heeft ingeschreven wordt via mail gevraagd het voorschot te storten . De afspraken omtrent de middagmalen worden ter plaatse besproken. de club doet geen enkele tegemoetkoming op dit verblijf.

Woordje van de voorzitter !

Lieve leden,

Vanuit mijn “kot” hou ik me bezig met werkjes die er anders niet of misschien wat later van komen. Tussen die werken door sta je daar dan plots aan je familie , vrienden en jawel leden van onze wandelclub te denken.
Door deze bizarre coronatoestanden zien elkaar veel minder dan voorzien. Het clubfeest , de wandelvierdaagse in Duitsland , de driemaandelijkse clubwandeling en onze 1é grenstocht zijn inmiddels al afgelast door dat kleine onzichtbare virus. Hoe gaat het in feite met jullie? Is de gezondheid nog goed ,kunnen jullie je wat bezig houden , is de eenzaamheid niet te groot , ben je nog aan het werk , hoe stelt jullie gezinnetje en de familie het ? Het zijn enkele van de vele vragen die je je kan stellen. Ik hoop dat iedereen zich aan de vooropgestelde basismaatregelen kan houden want die zijn toch wel belangrijk. Als we dit met z’n allen respecteren denk ik wel dat we er door geraken.
Lieve mensen, laat eens iets weten hoe dat jullie het stellen want uiteindelijk zijn wij , leden van de wandelclub Noordergouw , toch één grote familie en geven we om elkaar.
Hieronder kan je nog een mooie tekst vinden . Hou jullie sterk , verzorg jullie , hou het veilig en gebruik je gezond verstand betreffende de maatregelen.
We zien jullie hopelijk zo vlug mogelijk zodat we op een veilige manier kunnen bijpraten.
Het was Maart 2020.  Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief . Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk , anderen moesten elkaar omhelzen , kussen of een hand geven was ineens een bedreiging . Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren , dat was afschuwelijk  .In de supermarkt waren allerlei schappen leeg ,allerlei leuke dingen gingen niet meer door , daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat het weer kon . Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was .
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…. .Er was isolatie , ziekte en….  Toen werd de angst pas echt !!  En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…    En de werken duurden ineens veel langer….  En iedereen hoopte dat er niet nog meer strenge maatregelen zouden volgen….  De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
Vele sportieve groeten,
Vanwege uw voorzitter en het voltallige bestuur van WK Noordergouw.

Mededeling Wandelsport Vlaanderen vzw

De Veiligheidsraad heeft beslist, dat alle beroeps- en amateursporten verboden blijven tot 31 juli. Daarom zullen alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw worden geannuleerd tot en met 31 juli 2020. De clubs mogen gratis annuleren tot en met 31 augustus 2020.

Weet ook dat , als wandeltochten opnieuw zullen ogen doorgaan, de clubs extra maatregelen zullen moeten nemen inzake de hygiëne en afstandsregelingen.

Mededeling van het bestuur.

De groepswandeling gepland op 28 mei 2020 , met vertrekpunt Nieuwmoer
gaat niet door ingevolge de coronacrisis.
Informatie voor een nieuwe groepswandeling volgt zo spoedig mogelijk.

Mededeling van het bestuur.

Alle ingeschreven leden zullen hun voorschot van de wandelvierdaagse in Althenar teruggestort krijgen.
Alle voorschotten voor het clubfeest zullen ook teruggestort worden.
Alle wandelingen van WSVL zijn afgelast , voorlopig al tot 15 april 2020.
Leden die interesse hebben in de wandelvierdaagse van 22 t.e.m. 25 oktober 2020 (volledig op eigen kosten) kunnen hun namen al opgeven via mail aan Marc (marcdewit@telenet.be) of Louis (louis.paquee@telenet.be).
Meer info, over het verloop van de activiteiten vanwege het coronavirus , in de volgende “Wandelvriend” of op deze site.

 

AKTIVITEITEN 2020

Nieuws vanuit het bestuur !

Beste leden,
Vanaf dit jaar gaan we 4x per jaar een vrije wandeling organiseren op een donderdag- of een vrijdagnamiddag. De afstand zal tussen de 10 km en de 15km zijn. Elk lid , familielid of vrienden (van onze leden) kunnen gratis meewandelen. Het is de bedoeling via deze weg de sfeer onder onze leden familiaal te houden en ook nieuwe leden aan te werven. De nieuwelingen kunnen zo de sfeer opsnuiven van onze wandelclub.
De wandelingen zijn onder leiding van onze parcoursmeester Louis Pacquee – GSM 0492/085718. We wandelen in Brasschaat , omliggende gemeenten en soms iets verder. Op een vooraf besproken plaats en uur vertrekken we steeds stipt op tijd. Je hoeft dus niet op voorhand in te schrijven , je komt gewoon naar de vertrekplaats om dan op het afgesproken uur te vertrekken. De wandelsnelheid zal steeds aangepast worden aan de groep.
Alle leden zijn verzekerd via onze wandelbond WSVL en de niet-leden via hun mutualiteit. Er zal steeds een tussenstop ingepland worden om iets te drinken (op eigen kosten) en het toilet te bezoeken. Spijtig genoeg kunnen we geen honden toelaten op deze wandelingen ! De nodige info zal verschijnen op onze website www.wknoordergouw.be , onze facebook-pagina en ons clubblad “Wandelvriend”. Onze leden die over een é-mailadres beschikken worden via deze weg ook ingelicht.
Volgende groepswandelingen op donderdagen ,3 September en 17 December 2020.

 De volledige info vindt je in ons clubblad.

 

WANDELVIERDAAGSE

Op  16 – 17 – 18 – 19  –  april 2020        ALTENAHR-Duitsland.
We rijden met eigen vervoer, dus spreek goed af met elkaar met wie je meerijdt. Dit maakt de rit aangenamer en best betaalbaar voor iedereen.
We vertrekken op donderdag 16 april om 13 uur aan het Kerkplein van Brasschaat-Centrum (Miksebaan).
We proberen minstens 2 stevige wandelingen te organiseren. De wandelingen gebeuren in groep in een aanvaardbaar tempo voor elke deelnemer.
Voor meer info, zie ons clubblad.
Eikendreef 18 te Brasschaat-Maria ter Heide van 18.30 u tot 19.30 uur.