Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   29ste jaargang – nummer 135

juli – augustus – september  2022

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

Bij het verschijnen en verdelen van dit clubblad zijn we weeral in de helft van het jaar. Voorzichtig kunnen en proberen we het coronatijdperk achter ons te laten en pakken we het normale leven weer op.

Onze eerste Kapitteltocht was een redelijk succes. We mochten 172 wandelaars begroeten van 34 verschillende wandelclubs en we hopen dat deze nieuwe midweektocht de komende jaren nog kan groeien.

De groepswandelingen zijn ook terug bezig en ik hoop dat de deelnemende leden veel vrienden en kennissen war maken om hieraan deel te nemen. Zodoende kan het ledenaantal van onze wandelclub blijven groeien.

Onze eerste Grenstocht zal op 17 juli te Kapellen(Putte) plaatsvinden. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we van een succes spreken. Veel wandelaars betekend meer inkomsten, zodat in 2023 al onze activiteiten terug kunnen plaats vinden. De BBQ voor de leden en vrijwilligers zal op 9 juli plaatsvinden, hiervoor al een welgemeende “dank u” aan de nodige vrijwilligers.

Na de BBQ hopen we onze vrijwilligers terug fit te krijgen, zodat de 27ste Perkentocht vlot kan verlopen.

Verder  wil ik iedereen een goede gezondheid, veel wandelplezier toewensen en kunnen we mekaar ontmoeten op een wandeling of activiteit ergens ten velde.

Vee sportieve groeten,

Marc