Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   28ste jaargang – nummer 131

juli – augustus – september – 2021

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

Eindelijk ….. eindelijk komt het “normale” leven weer in het zicht. De vaccinaties lopen gesmeerd en al de helft van de 18+ zijn volledig gevaccineerd. Het mondneusmasker

zullen we nog een tijdje op de drukke plaatsen moeten blijven dragen. De georganiseerde wandelingen kunnen, mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen, hier en daar terug ingericht worden.

Voor onze wandelclub komt het nog iets te vroeg, onze 1ste grenstocht is om veiligheidsredenen toch maar geannuleerd. Maar er wordt voor een alternatieve omloop gezorgd, zodat de wandelaar toch zijn keuze kan maken. Meer info kan je in dit boekje vinden.

De coronapandemie versnelde het dalende gebruik van baar geld. Meer en meer mensen hebben geen los geld meer        op zak en het is ook een mogelijke overbrenger van het virus. Ook in de wandelfederatie wil men met “cashless” betalen     een extra betaalmogelijkheid aanbieden. Er zal door 15 wandelclubs een proefproject opgestart worden dat loopt     vanaf 2022.

Ook de huidige lidkaarten zulle in 2022 en 2023 behouden blijven, dus alleen je lidgeld betalen is genoeg om je lidmaatschap te verlengen! Wie nieuw lid wordt vanaf 27 juni 2021, zal lid zijn tot 31/12/2022. Je kan beter lid worden van een wandelclub, want het verschil aan inschrijvingsgeld tussen leden en niet-leden zal steeds groter worden en je bent steeds verzekerd.

Zoals het er nu uitziet, zal onze wandelvierdaagse in oktober wel kunnen doorgaan.

Je kan info vinden verder in dit boekje.

Verder wens ik iedereen een goede gezondheid en hou het veilig.

Uw voorzitter Marc.