Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   28ste jaargang – nummer 130

april – mei – juni – 2021

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

De editie van ons 2de kwartaal clubblad “De Wandelvriend” biedt zich weeral aan. In maart is het trouwens al één jaar dat we ons in het corona tijdperk bevinden. De nodige maatregelen gaan heen en weer, maar in de verte is er toch al een heel klein lichtje in de tunnel. Door de inentingen van het vaccin hopen we, hopelijk dit jaar, terug wandelaars te mogen ontvangen op onze eigen wandelingen. de laatste maatregelen geven ons toch wat meer ademruimte doordat we met 10 personen mogen buiten komen. De officiële wandelingen zijn tot en met 2 april 2021 geannuleerd.

Onze wintertocht werd afgelast, maar onze parcoursmeesters zaten niet stil, en er werden verschillende omlopen in Gooreind afgepijld. Dagelijks werd er gebruik gemaakt van de wandelingen van diverse afstanden. Ook de vele bedankingen van de wandelaars werden ons bezorgd. Zo’n appreciatie is altijd plezant te horen en geeft toch de kracht om verder te doen.

Indien onze grenstocht wordt geannuleerd, zal hij ook vervangen worden door verschillende wandel-lussen.   Info volgt later in dit boekje, en ook op de website.

Bij deze zou ik ook onze sponsors willen bedanken voor de steun aan onze wandelclub tijdens deze moeilijke coronaperiode.

Verder kijk ik uit om jullie zo vlug mogelijk te kunnen ontmoeten, en wens ik iedereen een goede gezondheid toe, probeer het positief te bekijken want alles komt goed !!!

Hopelijk tot binnenkort !

Uw voorzitter Marc.