Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   28ste jaargang – nummer 129

januari-februari-maart 2021

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

Mag ik jullie in de eerste plaats een gelukkig Nieuwjaar, een goede gezondheid en al het beste wensen voor 2021.

Als we achteruit kijken was 2020 maar een mager jaar. Het coronavirus gooide ons dagelijks leven serieus door elkaar.

Door de verschillende afgelastingen en annulaties heb ik jullie weinig kunnen ontmoeten. Ik hoop dat iedereen zijn lidgeld voor 31 december 2020 heeft kunnen vernieuwen en dat de nodige documenten samen met het clubblad “Wandelvriend” tot bij jullie zijn geraakt.

In principe zal op 12 januari 2021 onze jaarlijkse statutaire vergadering plaats vinden. Alle stemgerechtigde leden zullen een uitnodiging ontvangen. Indien jullie tegen die tijd nog geen uitnodiging hebben gekregen betekent dit dat de vergadering zal verplaatst worden wegens corona-maatregelen. De andere leden zijn natuurlijk ook welkom, indien zij vragen en of ideeën hebben.

Onze wintertocht is reeds geannuleerd en hopelijk kan onze 1ste grenstocht in juli 2021 uiteindelijk plaatsvinden in Kapellen (Putte). Daar er tot op heden geen inkomsten zijn geweest, zullen we voorzichtig moeten omspringen met onze centjes. Het bestuur doet uiteraard zijn uiterste best om jullie de activiteiten zoals elk jaar aan te bieden. Hou dus vooral ons clubblad en onze website in het oog, zodat jullie op de hoogte blijven.

Volg de coronamaatregelen op de voet en hanteer ze voor je eigen gezondheid en die van je geliefden.

Hopelijk tot binnenkort !

Uw voorzitter Marc.