Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   27ste jaargang – nummer 128

oktober – november – december 2020

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

Bij uitgave van deze 4de editie van ons clubblad, zijn er al 6 maanden verstreken in het coronatijdperk. Het wandelgebeuren is een tijdje volledig stil gevallen. Na de 1ste piek van COVID19 hebben een 70-tal wandelclubs het initiatief genomen om toch wandelingen te organiseren voor de vele wandelaars in Vlaanderen. Ook onze club heeft 4 tijdelijke wandelingen georganiseerd in Brasschaat. Dit was een groot succes met vele wandelaars als gevolg. Ook de bedankingen en lovende kritiek ontbraken niet ! Ook dank aan onze parcours verantwoordelijken. Hopelijk volgen er ook veel nieuwe aansluitingen nu het wandelen een boost heeft gekregen tijdens deze corona-periode.

Voor 2021 zal het lidgeld(ondanks de magere inkomsten) op 15 euro blijven. Mag ik vragen het lidgeld alleen via ons rekeningnummer BE05 2200 3214 0075 te storten ! Door corona zullen de betalingen- en mutualiteitspapieren in de brievenbus gestoken of opgestuurd worden. (Zie wandelvriend pagina 7).

Op dinsdag 12 januari 2021 (onder voorbehoud), zal de jaarlijkse statutaire vergadering plaats vinden in het dienstencentrum M-T-H . Alle statutaire leden worden persoonlijk uitgenodigd.

Ook wil ik onze leden die iemand hebben verloren door corona of een andere reden, mijn oprechte deelneming aanbieden. Andere leden die herstellen van een kwaaltje of ziekte wil ik een goed herstel toewensen.

Als afsluiter wil ik iedereen de raad geven van de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Gebruik het gezond verstand , zodat we nog veel plezier kunnen beleven tijdens de vele wandelingen her en der.

Uw voorzitter Marc.