Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   30ste jaargang – nummer 138

april – mei – juni  2023

Woordje van de voorzitter.

 

Beste leden en wandelvrienden,

Het is half maart als ik deze editie mag inleiden in ons driemaandelijks clubblad “Wandelvriend”.

Buiten is het volop aan het sneeuwen, maar ik zit lekker warm aan mijn bureau, de laatste teksten in ons boekje te plaatsen, zodat het kortelings naar de drukker kan.

Onze wintertocht was nog eens een succes met 889 deelnemers!

Mijn oprechte dank aan onze vele vrijwilligers.

De eerste groepswandeling zal juist achter de rug zijn als ons boekje gedrukt wordt.         

Als we naar het programma kijken voor 2023, mogen we positief zijn en groeien we als club terug naar een volwaardige activiteitenlijst. Einde april vindt onze wandel5-daagse plaats in Veldenz. Dit jaar voor het eerst in een all-inclusive formule ! Nadien evalueren we dit verblijf om dan te beslissen voor de wandel4-of 5 daagse in oktober. Onze 2de Kapitteltocht met start in ons mooie “Park van Brasschaat”,

waarvoor we vorig jaar vele positieve commentaren mochten ontvangen, zal plaats vinden op 4 mei.

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind.

Op 13 mei kunnen we uitzonderlijk gaan wandelen in het domein “La Garenne”. Onze vrijwilligers krijgen de voorkeur om dit uitzonderlijke domein te verkennen. Iedereen krijgt de kans om hieraan deel te nemen, want in oktober zal er een nieuwe gelegenheid zijn.

Beste leden, hiermede doe ook een oproep om meer te gaan wandelen bij onze Antwerpse wandelclubs en deel te nemen aan onze groepswandelingen, die voor leden en vrienden/familie toegankelijk zijn.

Als afsluiter van dit kwartaal kunnen alle leden inschrijven voor onze BBQ, die steeds een gezellige bijeenkomst is om bij te praten.

Hou jullie gezond en geniet van het wandelen.

Uw voorzitter,

Marc