4e Groepswandeling Maria ter Heide 14 december 2023


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Op donderdag 14 december 2023 om 11:00 uur waren er 46 wandelaars voor onze 4e groepswandeling op de parking van dienstencentrum Maria-ter-Heidehove, Eikendreef 18, 2930 Brasschaat voor een wandeling naar het Klein Schietveld van ofwel 11,5 km ofwel 6,5 km. Veertig wandelaars van onze club, wat toch ¼ is van ons totale ledenaantal en 6 vrienden of familieleden.

Volgens de organisatoren was dit de grootste groep die ooit aan groeps-wandelingen van onze wandelclub meededen.

Om 11:00 uur was het vertrek in de richting van het Militair domein waar we iets verder de Antitankgracht overstaken en vervolgens vervolgden in de richting van het militair domein. Er werd goed opgelet dat iedere wandelaar kon volgen en af en toe werd er een pauze gehouden om iedereen te laten aansluiten. In de bossen na de antitankgracht was het reeds duidelijk dat de wandeling niet vlot ging verlopen wegens plassen, die soms de wandelpaden volledig bedekten. Aangekomen in de Lichtvliegwezenlaan, voorbij het voormalige vaccinatiecentrum, de parking en het monument ter nagedachtenis van meer dan 80 mannen die op deze plaats in 1943 door de Duitse bezetter gefusilleerd en begraven werden, kwamen we aan de splitsing.

Groepswandeling
Groepswandeling

Aan de Vliegveldlaan konden de wandelaars van de korte afstand, iets verder het  Clubhuis Aeroclub opzoeken.

De grote afstand ging verder op de Lichtvliegwezenlaan, in de richting van het Klein Schietveld, naast de opstijgende en landende vliegtuigjes. Vervolgens in het Klein Schietveld terug het bos in, en weerom plassen tot we bij de eerste gracht kwamen. Deze gracht dienden  we over te steken via een dunne boom die erover was gelegd. Enige hulp was nodig om ongeschonden over de gracht te geraken en het zou nog  niet het ergste zijn, want enkele honderden meters verder was er gracht 2. Deze gracht had een breedte van enkele meters en was voorzien van een betonnen rioolbuis. Deze buis was echter overspoeld door het water. Wij dienden deze gracht te overschrijden via een tiental dunne takken. Weerom was er hulp nodig om erover te geraken. Enkelen hielden hun voeten niet droog.

 

Gracht oversteken
Gracht oversteken

Voorbij deze obstakels in het bos kruisten wij drie gecamoufleerde Nederlandse militairen. Ik dacht dat ze verloren waren gelopen van over de grens, doch later bleek dat ze deel uitmaakten van een gecoördineerde legeroefening. Via een ogenschijnlijk vervallen site en het munitiedepot kwam ook de tweede groep aan bij de rustplaats, het  Clubhuis Aeroclub.

Na een tijdje pauzeren, een drankje, een hapje en wat bijpraten konden we terug vertrekken. Vlak na het vertrek zagen we nog in de verte een ree het wandelpad oversteken, waarschijnlijk geschrokken van de grote groep wandelaars.

Via de voormalige legerwoningen kwamen we terug aan bij onze vertrekplaats.

Enkele wandelaars keerden onmiddellijk huiswaarts, anderen gingen nog even langs in de cafetaria van het dienstencentrum.

Een aangename wandeltocht met enthousiaste deelnemers.

Bedankt aan alle wandelaars voor de sfeer in de groep en op naar de volgende groepswandeling.

Bedankt aan Louis Pacquee voor de organisatie

Ferre.

Scroll naar boven