Guido Van den Heuvel

Berichten van deze auteur

De wandelvriend

Ons driemaandelijks tijdschrift hebben onze leden ontvangen. 30ste jaargang – nummer 137 Zie het woordje van onze voorzitter. Op pagina “HET CLUBBLAD”

23ste WINTERTOCHT