Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz…………..

De WANDELVRIEND   25ste jaargang – nummer 120

oktober -november- december  2018

Woordje van de voorzitter.

Beste wandelvrienden,

2018 is voor onze club een bijzonder jaar, WK Noordergouw bestaat immers 25 jaar ! Dit wordt gevierd met een afvaardiging van de gemeente Brasschaat, WSVL en de voornaamste Antwerpse wandelclubs , in de vorm van een kleine receptie op 12 oktober . Bij de inschrijving op onze 25é wandeltocht zal elke wandelaar een attentie gekregen hebben in de vorm van een pakje peperkoek. Onze leden mochten al genieten van een lekker clubfeest met een uitzonderlijke tombola en mooie prijzen voor elk koppel. Ook een welverdiende BBQ werd er aangeboden aan onze steeds op post zijnde vrijwilligers. In oktober staan er twee activiteiten op het programma, nl de daguitstap naar Stevensweert in Nederland en onze wandelvierdaagse in Winterspelt-Duitsland (Eifel). Hopelijk mogen we veel inschrijvers begroeten en kunnen we er een gezellige tijd van maken.

Na de drukkere oktobermaand zijn de activiteiten van onze wandelclub in 2018 afgelopen. Het enige wat er nog plaatsvind is het vernieuwen en overhandigen van de nieuwe lidkaarten voor 2019. Dit zal gebeuren op 4 december 2018 vanaf 18.30 u tot 19.30 u, in het dienstencentrum van Maria ter Heide- Eikendreef 18. Ook de effectieve leden van onze club zullen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering  op maandag 14 januari 2019 om 19 uur. Dit zal eveneens plaatsvinden in het dienstencentrum van Maria ter Heide.

Als afsluiter en naar de komende feestdagen toe, wens ik iedereen prettige feestdagen , een goede gezondheid en véél wandelplezier in 2019.

Uw voorzitter,

 Marc