Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   28ste jaargang – nummer 132

oktober-november-december – 2021

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en wandelvrienden,

Na de magere wandelmaanden zijn we er weer met een nieuwe editie van onze “wandelvriend”.

De corona-maatregelen worden vanaf 1 oktober weer wat losser gelaten en voorzichtig probeert onze wandelclub de draad weer op te nemen met de parkentocht te organiseren.

De medewerkers die op vraag van onze secretaris hun diensten hebben aangeboden om te komen helpen op onze parkentocht, zou ik van harte willen bedanken voor de bereidwilligheid.

Als voorproever hebben we onder leiding van onze parcoursmeester Louis, op vrijdag   10 september in Nieuwmoer een groepswandeling gedaan. Een kort verslag kan je achteraan in dit boekje vinden.

Voor volgend jaar 2022, zal het lidgeld (ondanks de magere inkomsten) op 15 euro blijven. Dit lidgeld mag overgemaakt worden op de gekende rekening van                WKN –      BE05 2200 3214 0075. Het afhaalmoment van de lidkaarten en aanverwanten, zal gebeuren op dinsdag 7 december 2021 vanaf 18.30u.

De jaarlijkse statutaire vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 januari 2022 , in het dienstencentrum M-T-H. Alle statutaire leden worden persoonlijk uitgenodigd.

Ook wil ik onze leden, die iemand hebben verloren, door corona of andere redenen, mijn oprechte deelneming aanbieden. Andere leden die herstellen van een kwaaltje of ziekte wil ik een goed herstel toewensen.

Tot slot, vraag ik iedereen ondanks de dubbele vaccinatie, het gezonde verstand te laten primeren en de veiligheidsmaatregelen op te volgen.

Uw voorzitter,

Marc