Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   26ste jaargang – nummer 124

oktober – november – december 2019

Woordje van de voorzitter.

Beste wandelvrienden,

Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar, een jaar dat voor de meeste onder ons is voorbij gevlogen. Een jaar dat ten einde loopt brengt natuurlijk ook het einde van het lidmaatschap met zich mee, maar niet getreurd, men kan vanaf nu rustig zijn lidgeld voldoen. Dit kan door overschrijving op ons gekend rekeningnummer met vermelding van naam + 2020. Je kan het lidgeld ook betalen op 3 december in de zaal van het dienstencentrum, Eikendreef 18 te Brasschaat-Maria ter Heide. Als voorzitter, hoop ik natuurlijk dat iedereen zijn lidmaatschap wil bevestigen en dank U daar reeds voor. Voor hen die ondanks, hun lidmaatschap niet verlengen, zeg ik dank, omdat je er bij was. Ook een woord van dank voor hen die zich op hun manier hebben ingezet door te helpen als er om werd gevraagd, dank zij die hulp is alles vlot verlopen in soms moeilijke omstandigheden. Ook dank aan mijn medebestuurders, voor de samenwerking in de loop van het afgelopen jaar.

Mag ik U er op attent maken dat op 14 januari 2020, onze statutaire algemene vergadering doorgaat in hetzelfde zaaltje van het dienstencentrum. De leden die hiervoor in aanmerking komen zullen uitgenodigd worden via mail of brief. Voor onze leden die een dierbaar persoon hebben verloren, mijn oprechte deelneming bij het verlies dat U is overkomen. Veel beterschap aan onze zieken en allen tot ziens op de vele wandelingen, en zeker op onze aktiviteiten. Het is misschien wat vroeg maar wel gemeend … laat mij sluiten met U en allen wie U lief is, alvast een gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen.

                                         Uw voorzitter                                                                                                                                        Marc