Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz….

De WANDELVRIEND   27ste jaargang – nummer 125

Januari – februari – maart 2020

Woordje van de voorzitter.

Beste wandelvrienden,

Vooreerst allen een gelukkig Nieuwjaar en mijn beste wensen met op de eerste plaats een goede gezondheid !

Graag heet ik ook de nieuwe leden van harte welkom in onze wandelclub. Spijtig van de weinige leden die hun lidmaatschap niet hebben vernieuwd, maar daar zullen ze wel een goede reden voor hebben.

Deze maand zal onze jaarlijkse statutaire vergadering plaats vinden. Alle stemgerechtigde leden zullen een uitnodiging ontvangen. De andere leden zijn ook welkom indien ze vragen of ideeën hebben.

Denk er ook aan dat de nieuwe PVC-lidkaarten nu 2 jaar te gebruiken zijn, uiteraard na betaling van het lidgeld.

Dit jaar zal onze poldertocht vervangen worden door de 1ste grenstocht. Deze zal plaats vinden in Kapellen (Putte). Hopelijk lokt deze tocht vele wandelaars naar het noorden van onze provincie, maar dat zien we later wel, want op 2 februari 2020, zal onze 22ste wintertocht plaatsvinden in Gooreind. Onze vele vrijwilligers zullen daar weer het beste van zichzelf geven om van de tocht een succes te maken.

Tot slot , wil ik iedereen die een slechte periode meemaakte, het beste en een vlug herstel toewensen. Alvast aan iedereen veel wandelplezier in het nieuwe jaar 2020 !

Uw voorzitter,

Marc.