Het clubblad

 Ons clubblad “De Wandelvriend” verschijnt om de drie maanden. Het bevat een volledige wandelkalender van alle tochten in de provincie Antwerpen.

Ook vermelden we onze aanraders , de wandelingen waar je punten kan verdienen. In het clubblad vindt je informatie over het wel en wee van onze club, onze activiteiten, onze eigen wandelingen, verslagen van onze reizen, enz…………..

De WANDELVRIEND   26ste jaargang – nummer 122

april – mei – juni 2019

Woordje van de voorzitter.

Beste wandelvrienden,

De sobere , eerste drie maanden van het jaar, zijn weeral gepasseerd. Onze statutaire vergadering, die veel belangstelling genoot van onze leden, is ook positief verlopen.

Ons jaarlijks clubfeest is achter de rug en ik hoop dat de aanwezige leden hebben genoten van het lekkere eten en de sfeer in de feestzaal van het Dennenhof (Van der Valk).

Op onze 21ste wintertocht in Gooreind, hebben we, ondanks het wereldkampioen-schap veldrijden, toch 981 deelnemers mogen ontvangen. Het weer was gezien de ochtend-gladheid toch nog zonnig , maar fris.

Naar onze wandelvierdaagse wordt ook volop naar uit gekeken. Gezien het steeds groeiende aantal deelnemers, mogen we hier toch van een succes spreken. Dit jaar gaan we inmiddels al voor de 12de maal naar Duitsland !

Onze nieuwe clubkledij is zeer mooi en wordt goed aangekocht door onze leden. Het is , en blijft , de juiste manier om onze wandelclub te promoten op alle wandelingen doorheen het land ! Het embleem en de naam van onze wandelclub geniet veel belangstelling bij het passeren en/of praten met andere wandelaars.

Onze nieuwe leden heet ik van harte welkom in onze wandelclub !

Met alleen maar goede vooruitzichten in het jaar , wens ik iedereen veel wandelgenot en misschien zien we elkaar op één van de activiteiten of wandelingen her en der.

Uw voorzitter,

 Marc