Nieuwsberichten

                                                                                                    

AKTIVITEITEN 2019

 De volledige info vindt je in ons clubblad.

WANDELVIERDAAGSE

Op  24-25-26-27 oktober 2019  –  WINTERSPELT-Duitsland.
We rijden met eigen vervoer, dus spreek goed af met elkaar met wie je meerijdt. Dit maakt de rit aangenamer en best betaalbaar voor iedereen.
We verzamelen op donderdag 24 oktober 2019 tussen 14 en 17 uur in de bar van het hotel.
We proberen minstens 2 stevige wandelingen te organiseren. De wandelingen gebeuren in groep in een aanvaardbaar tempo voor elke deelnemer.
Voor meer info, zie ons clubblad.

LIDGELD 2020

Het lidgeld voor 2020 bedraagt 15 euro per volwassene.
Betaling voor 1 december 2019 aub.
Betaling op het rekening nummer BE05 2200 3214 0075  op naam van WK NOORDERGOUW vzw
Betalen kan ook op de bedeling van de lidkaarten op 3 december 2019 in het zaaltje van het Dienstencentrum, Eikendreef 18 te Brasschaat-Maria ter Heide van 18.30 u tot 19.30 uur.