De wandelvriend

Ons driemaandelijks tijdschrift hebben onze leden ontvangen.

30ste jaargang – nummer 137

Zie het woordje van onze voorzitter. Op pagina “HET CLUBBLAD”

23ste WINTERTOCHT