juli 2019 archive

Het clubblad

Onze leden hebben deze week de nieuwe uitgave van “DE WANDELVRIEND” ontvangen. Het driemaandelijks tijdschrift van onze wandelclub. Het is nummer 123 van de 26ste jaargang.